D81_8874-Pano

D81_8874-Pano-Edit-Edit

South Rim Sunrise 8874

© Tom Lebsack 2019